Çukurova Üniversitesi Ana Sayfa | English
 
KADAUM
2. ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ
2018 Çukurova Üniversitesi, Adana
 

 
  Kongre Bilgileri Kayıt Konaklama ve Ulaşım Sosyal Program Sponsorlar Önceki Kongreler İletişim  
 
  Genel Bilgi
  Bildiri Konu Başlıkları
  Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları
  Düzenleme Kurulu
  Kongre Programı
  Önemli Tarihler
  Kongre Yeri

> Kongre Bilgileri  >  Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları        

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

Özetlerde Kongre Düzenleme Kurulu tarafından herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur. Özetlerin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir: Hazırlanan özetler 600 kelime olarak Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Özetlerin içeriğinde; kuramsal temel, problem, araştırmanın amacı ve önemi, özgünlüğü, araştırmada kullanılan yöntemler, veri toplama yöntemleri, araştırma sonucunda ulaşılan bulgular, sonuçlar ve öneriler yer almalıdır. Anahtar kelimeler 3 ile 5 sözcük arasında olmalıdır.

Yazılar MS Word 2007 ya da daha üstü bir kelime işlemci program ile, A4, sayfa yapısında, tek satır aralığında ve Times New Roman 10 punto ile yazılmalıdır. Kurum ad(lar)ı ilk sayfanın en altında dipnot olarak yazılmalıdır. Çok yazarlı özetlerde, yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde görev yapmaları durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır. Kurum numaraları yazarların soyadlarında üst im olarak yer almalıdır. Kurum bir üniversite olduğunda, üniversite, fakülte ve bölüm adları belirtilmelidir. Yazar(lar)ın Adı SOYADI 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Sunum yapacak yazarın adının altı çizilmeli, akademik unvanlar yazılmamalıdır.

Bildiri sahipleri ilk isim olarak en fazla iki çalışma ile başvurabilirler.

Bildiri hazırlama kuralları

Bildiri metni; başlık, özet, anahtar kelimeler, giriş ve amaç, materyal metot, bulgular, tartışma ve sonuç ile kaynakça listesinden oluşmalıdır. Konu başlıkları satır ortalanarak yazılmalıdır. Hazırlanan bildiriler kaynakça dahil 6000 kelimeyi geçmeyecek şekilde Times New Roman 12 punto, tek aralık ile yazılmalıdır.

Poster sunumlar için 60x90 cm ölçüleri ve 2 m uzaktan rahatlıkla okunabilir büyüklükte yazı karakteri ve resim boyutları önerilmektedir.

Bildiri özetleri ve tam metin bildirilerinizi kadaum.kongre@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

2. Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi
 Ziyaretçi sayısı: 1443